Kontakt


Birgit Rode

Birgit Rode

Kirkekontor
Sekretær: Birgit Rode
Træffes på kirkekontoret mandag og torsdag kl. 8.30-12.30.
Telefon: 74752134 i samme tidsrum, eller pr. e-mail: bir@km.dk

Jens Madsen

Jens Madsen

Kirkegården
Kirkegårdsleder: Jens Madsen.
Træffetid på kirkekontoret mandag-fredag kl. 11.00-11.30.
Telefon: 74752134 i samme tidsrum eller pr. e-mail: skaerbaekkirke@gmail.com
Graver: Lars Larsen Kjær og Erik Schmidt
Kirkens præster

Andreas Buur Melchiorsen

Andreas Buur Melchiorsen

Sognepræst Andreas Lund Melchiorsen (Kirkebogsførende)
Storegade 28, 6780 Skærbæk. Telefon: 74751258, e-mail abum@km.dk.
Træffes bedst efter aftale. Fridag mandag.

Thala Vibeke Juul Holm

Thala Vibeke Juul Holm

Provst Thala Vibeke Juul Holm
Præstegårdsvej 49, Mjolden, 6780 Skærbæk
Telefon: 61392106, e-mail: tvjh@km.dk
Sygemeldt.

Linda Roager

Linda Roager

Organist og Kirkesanger
Organist: Linda Roager. Telefon: 74752318, e-mail: lkroager@gmail.com