Kommende aktiviteter

Lørdag den 3. september kl. 10.00-15.00 Højskoledag i konfirmandstuen
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 Opstillingsmøde vedr. menighedsrådsvalget anno 2016
Onsdag den 14. september kl. 19.00 Orgelkoncert ved Hans Chr. Hein i Skærbæk Kirke (ca. 45 minutter)
Torsdag den 15. september kl. 19.00 Filmaften i konfirmandstuen (Krigen af Tobias Lindholm 2015)
Tirsdag den 20. september kl. 19.30 Sangaften i konfirmandstuen
Søndag den 25. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste med efterfølgende samvær i konfirmandstuen

 

Meddelser

Opstillingsmøde  tirsdag den 13. september kl. 19.00
Hvert fjerde år skal der afholdes menighedsrådsvalg i henhold til menighedsrådsloven. Derfor vil der være et indledende møde den 13. september, hvor det nuværende menighedsråd vil orientere om de nærmere regler og retningslinjer for et sådant valg, og samtidig fortælle om, hvad det egentlig vil sige at sidde i menighedsrådet. Måske er du et af de nye medlemmer!
Mere information følger.