Aktiviteter


SPIS-SAMMEN-GUDSTJENESTE
Tirsdag den 11. september kl. 17.00 er der en kortere andagt i Skærbæk Kirke med efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen. Pris 25 kr. pr. person, 60 kr. pr. familie.
Tilmelding senest mandag den 10. september kl. 9.00 til Birgit Rode på tlf.74 75 21 34 eller pr. mail: bir@km.dk.

SANGAFTEN
Tirsdag den 25. september kl. 19.00 er der sangaften i konfirmandstuen, hvor der serveres kaffe til medbragt brød og sangstemme, så vel mødt. OBS: ændret tidspunkt.

Øvrige sangaftner
23. oktober og 27. november

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 30. september er der høstgudstjeneste i Skærbæk Kirke kl. 10.30, hvor både kirkens spire- og pigekor samt årets minikonfirmander traditionen tro vil medvirke. Endvidere vil Henning Iversen spille på trompet. Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen, hvor der vil være lidt godt til både ganen og maven.