Kirkebladet


Skærbæk Kirkes Kirkeblad udkommer i over 17.000 eksemplarer.

Det har været en tradition, at Skærbæk Kirke udgav et kirkeblad hvert kvartal sammen med Brøns-Vodder Kirker.
Men tiderne skifter, hvorfor Skærbæk menighedsråd er blevet enige om at erstatte det kvartalsvise kirkeblad med en månedlig annonce i Skærbæk Avis.
Det har vi valgt at gøre, idet vi håber, at I derved bedre kan holde jer orienteret om gudstjenester, kirkelige aktiviteter og arrangementer.