Konfirmander


konfirmanderKonfirmation i Skærbæk Kirke

Hvordan
Adgang til at blive konfirmeret har enhver der

  • 1) er døbt med den kristne dåb.
  • 2) har modtaget forberedelse til konfirmation og
  • 3) har et passende kendskab til den kristne børnelærdom og er fortrolig med folkekirkens gudstjeneste. (Jf. Anordning om konfirmation(AND nr. 279 af 09/07/1968 Gældende)).

NB: Overstående sker ved egen sognekirke (ens bopælssogn), medmindre man er sognebåndsløser.

 

Hvorledes
Tilmelding kan ske ved udfyldelse af tilmeldingsblanket (se nedenfor), som dernæst sendes til kordegn Birgit Rode pr. brev til Skærbæk Kirke, Kirkevej 8, 6780 Skærbæk – Att. Konfirmation. Derudover kan man tilmelde sig ved det introducerende forældremøde.Tid og sted for dette møde vil fremgå af denne side samt være at finde på forældreintra (6. klassetrin) på henholdsvis Skærbæk Distriktsskole og Skærbæk Realskole og på Facebook.

NB: Ved den skriftlige tilmelding kan man alene fremsætte et ønske for, hvornår man måtte ønske at blive konfirmeret, dog skal det understreges, at der maks. kan være 20 konfirmander pr. hold, og at ”først-til-mølle-princippet”  ikke gælder her – begrundelsen gives på det første forældremøde..

Hvornår
2019  Fredag den 17. maj og lørdag den 18. maj
2020 Fredag den 8. maj og lørdag den 9. maj
2021  Fredag den 30. april og lørdag den 1. maj

Konfirmander Skærbæk, 2018-2019 (diverse links)
Tilmeldingsblanket, undervisningsplan mv. – se Dropbox – klik HER
Facebook-gruppen Konfirmander Skærbæk, 2018-2019