Lejlighedskor


Llejlighedskorejlighedskoret  er for dig, som gerne vil synge i kor, men ikke kan få tid hver uge i en hel sæson.
Vi synger fire tirsdage i konfirmandstuen Storegade 28, fra kl. 19.00-21.00. Repertoiret består af 3-og firstemmige satser. Midtvejs i prøven får vi en lille forfriskning. Prøverne munder ud i en koncert i Skærbæk Kirke.
Det er vigtigt, at man kan komme til alle fire prøver, da vi lærer hele koncert repertoiret på disse aftner. Mød op hvis du har lyst, vi glæder os til at synge sammen med dig.

Øveaftener efteråret 2018:
Torsdag den 8.11, den 15.11, den 22.11 og den 29.11 kl. 19.00-21.00.
Julekoncerten er den 6.12 kl.19.00 i Skærbæk kirke

Evt. spørgsmål til organist Linda Roager 24262018.