Lejlighedskor


Llejlighedskorejlighedskoret starter igen den 15. maj kl. 19.00.

Lejlighedskoret er for dig, som gerne vil synge i kor, men ikke kan få tid hver uge i en hel sæson.
Vi synger fire tirsdage i konfirmandstuen Storegade 28, fra kl. 19.00-21.00. Repertoiret består af 3-og firstemmige satser. Midtvejs i prøven får vi en lille forfriskning. Prøverne munder ud i en Sommerkoncert i Skærbæk Kirke.
Det er vigtigt, at man kan komme til alle fire prøver, da vi lærer hele koncert repertoiret på disse aftner. Mød op hvis du har lyst, vi glæder os til at synge sammen med dig.

Vi starter igen den 15. maj kl. 19.00 og øveaftenerne kulminerer traditionen tro med en koncert i Skærbæk Kirke.

Vi mødes den 15.5, 22.5, 29.5 og den 5.6.  Alle aftener fra kl.19-21.
Koncerten er d.12.6 kl 19.00

Evt. spørgsmål til organist Linda Roager 24262018.