Lejlighedskor


Llejlighedskorejlighedskoret  er for dig, som gerne vil synge i kor, men ikke kan få tid hver uge i en hel sæson.
Vi synger fire tirsdage i konfirmandstuen Storegade 28, fra kl. 19.00-21.00. Repertoiret består af 3-og firstemmige satser. Midtvejs i prøven får vi en lille forfriskning. Prøverne munder ud i en Sommerkoncert i Skærbæk Kirke.
Det er vigtigt, at man kan komme til alle fire prøver, da vi lærer hele koncert repertoiret på disse aftner. Mød op hvis du har lyst, vi glæder os til at synge sammen med dig.

Vi har senest øvet fra den 15. maj til den 6. juni og øveaftenerne kulminerer traditionen tro med en koncert i Skærbæk Kirke.
Koncerten er d.12.6 kl 19.00

Evt. spørgsmål til organist Linda Roager 24262018.