Om kirken


Skærbæk KirkeSkærbæk Kirkes historie

H. E. Sørensen beretter om kirkebygningen, inventaret og prædikestolen.

Simon T. L. Stubkjær om prædikestolens relieffer.