Praktiske oplysninger


Kirkebil:
Har du brug for hjælp til at komme til kirke?
Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester i Skærbæk Kirke og kan bestilles dagen før hos Frifelt Taxi på tlf.: 74757215.

Fødsel:
www.personregistrering.dk kan man finde vejledning om anmeldelse og printe blanketter samt anmelde med digital signatur. Man er også meget velkommen til at ringe eller sende en e-mail til kirkekontoret, hvis man har spørgsmål.

Navngivelse:
Skal finde sted ved anmeldelse til Tønder Kommune, inden barnet er fyldt 1/2 år.

Dåb:
Bestilles ved henvendelse til kirkekontoret sammen med oplysninger om barnets navn samt navn og adresse på fadderne.

Konfirmationsforberedelse:
Vi har konfirmandforberedelse syv hele fredage.
Ved spørgsmål bedes man kontakte sognepræsten.

Vielse:
Vielse i Skærbæk Kirke er for par der bor i sognet, eller for par, hvoraf den ene part er døbt i Skærbæk Kirke. Henvendelse rettes til kirkekontoret eller til den præst, hvis medvirken man ønsker.

Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Dødsattesten samt dåbs-/navneattest og vielsesattest for afdøde og dennes evt. ægtefælle skal vedlægges.
Anmeldelsen foretages almindeligvis af en bedemand sammen med anmodning om begravelse eller bisættelse.

Kirkegårdstakster:
Kirkeministeriet har fastlagt princippet bag kirkegårdstaksterne: pris = faktisk omkostning. Tønder Provsti har ens priser for det ydelser, der tilbydes – med mindre specielle vilkår gør sig gældende på den enkelte kirkegård.
For folkekirkemedlemmer er prisen dog lavere end den faktiske omkostning, når det gælder erhvervelse af gravsted samt gravkastning eller kremering/urnenedsættelse.
Takster oplyses på kirkekontoret, der ligeledes oplyser om adgangen til at erhverve gravsted på Skærbæk Kirkes Kirkegård.