Gudstjenester


 

Søndag den 4. marts
KIRKEKAFFE
3. s. i fasten, Joh 8,42-51
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 11. marts
Midfaste, Joh 6,24-35[37]
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 18.marts
Mariæ bebudelses dag, Luk 1,46-55
Kl. 10.30 ved Li Have Otterstrøm

Søndag den 25. marts
KIRKEKAFFE
Palmesøndag, Mark 14,3-9
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Torsdag den 25. marts
Skærtorsdag, Joh 13,1-15
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Fredag den 26. marts
Langfredag, Luk 23,26-49
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 1. april
Påskedag, Matt 28,1-8
Kl. 10.30 ved Li Have Otterstrøm