Gudstjenester


Søndag den 5. november
Alle helgens dag, Matt 5,1-12
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 12. november
22. s. e. trinitatis, Matt 18,21-35
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 19. november
23. s. e. trinitatis, Matt 22,15-22
Kl. 10.30 Camilla Eilskov Friis

Søndag den 26. november
Sidste s. i kirkeåret, Matt 25,31-46
kl. 9.00 ved Gertrud Yde Iversen

Søndag den 3. december
1. s. i advent, Luk 4,16-30
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 10. december
2. s. i advent, Matt 25,1-13
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen