Gudstjenester


Søndag den 2. september
14. s. e. trinitatis, Joh 5,1-15
Kl. 10.30 ved Frede Dalum

Søndag den 9. september
15. s. e. trinitatis, Luk 10,38-42
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 16. september
16. s. e. trinitatis, Joh 11,19-45
Kl. 9.00 ved Camilla Eilskov Friis

Søndag den 23. september
17. s. e. trinitatis, Mark 2,14-22
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 30. september
18. s. e. trinitatis, Joh 15,1-11. Høstgudstjeneste.
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 7. oktober
19. s. e. trinitatis, Joh 1,35-51
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen