Gudstjenester


Søndag den 2. juli 2017
3. s. e. trinitatis, Luk 15,1-10
Kl. 9.00 ved Uffe Vestergaard Pedersen

Søndag den 9. juli 2017
4. s. e. trinitatis, Luk 6,36-42
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 16. juli 2017
5. s. e. trinitatis, Luk 5,1-11
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 23. juli 2017
6. s. e. trinitatis, Matt 5,20-26
Kl. 10.30 ved Sten-Ove Vedstesen

Søndag den 30. juli 2017
7. s. e. trinitatis, Luk 19,1-10
Kl. 10.30 ved Sten Vedstesen

Søndag den 6. august 2017
8. s. e. trinitatis, Matt 7,15-21
Kl.10.30 ved Sten Vedstedsen

Søndag den 13. august 2017
9. s. e. trinitatis, Luk 16,1-9
Kl. 10.30 ved Sten Vedstesen

Søndag den 20. august 2017
10. s. e. trinitatis, Luk 19,41-48
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen