Gudstjenester


Søndag den 3. september 2017
12. s. e. trinitatis, Mark 7,31-37
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 10. september 2017
13. s. e. trinitatis, Luk 10,23-37
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 17. september 2017
14. s. e. trinitatis, Luk 17,11-19
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 24. september 2017
15. s. e. trinitatis, Matt 6,24-34. Høstgudstjeneste.
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 1. oktober 2017
16. s. e. trinitatis, Luk 7,11-17
Kl. 9.00 Ian Ørtenblad

Søndag den 8. oktober 2017
17. s. e. trinitatis, Luk 14,1-11
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen