Gudstjenester


Søndag den 7. januar
1. s. e. h. 3 k., Mark 10,13-16
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 14. januar
2. s. e. h. 3 k., Joh 4,5-26
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 21. januar
Sidste s. e. h. 3 k., Joh 12,23-33
Kl. 9.00 ved Camilla Eilskov Friis

Søndag den 28. januar
Septuagesima, Matt 25,14-30
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen

Søndag den 4. februar
Seksagesima, Mark 4,26-32
Kl. 10.30 ved Li Have Otterstrøm

Søndag den 11. februar
Fastelavn, Luk 18,31-43
Kl. 10.30 ved Andreas Melchiorsen