Konfirmation

Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Selve konfirmationen er en højtidelig afslutning på konfirmationsforberedelsen.

Hvordan

§ 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver der

  • 1) er døbt med den kristne dåb,
  • 2) har modtaget forberedelse til konfirmation og
  • 3) har et passende kendskab til den kristne børnelærdom og er fortrolig med folkekirkens gudstjeneste. (Jf. Anordning om konfirmation (AND nr. 279 af 09/07/1968 Gældende)).

NB: Selve konfirmationen finder sted i egen sognekirke (ens bopælssogn).

Tid og sted – tilmelding

Konfirmation i Skærbæk Kirke finder sted St. Bededag og den efterfølgende lørdag. Hvis antallet af konfirmander tillader det, vil konfirmationen på de pågældende dage finde sted kl. 10.00. Hvis antallet ikke tillader det, vil der være to konfirmationer St. Bededag (kl. 9.30 og kl. 11.30) og en konfirmation om lørdagen (kl. 10.00).

Tilmeldingen sker ved udfyldelse af nedenstående formular, når den er tilgængelig. Dette sker dog ikke uden, at man som forældre er blevet orienteret desangående på skolernes forældreintra/AULA (Skærbæk Distriktsskole og Skærbæk Realskole)

Konfirmandtilmelding 2020-2021

Hvornår                      

  • 2020               Fredag den 8. maj og lørdag den 9. maj
  • 2021               Fredag den 30. april og lørdag den 1. maj
  • 2022               Fredag den 13. maj og lørdag den 14. maj
  • 2023               Fredag den 5. maj og lørdag den 6. maj