Hvordan

§ 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver der

  • 1) er døbt med den kristne dåb.
  • 2) har modtaget forberedelse til konfirmation og
  • 3) har et passende kendskab til den kristne børnelærdom og er fortrolig med folkekirkens gudstjeneste. (Jf. Anordning om konfirmation (AND nr. 279 af 09/07/1968 Gældende)).

NB: Overstående sker ved egen sognekirke (ens bopælssogn), medmindre man er sognebåndsløser.

Hvorledes

Om at blive konfirmeret ved Skærbæk Kirke:

Tilmelding kan ske ved udfyldelse af tilmeldingsblanket (se nedenfor), som dernæst sendes til kordegn Birgit Rode pr. brev til Skærbæk Kirke, Kirkevej 8, 6780 Skærbæk – Att. Konfirmation. Derudover kan man tilmelde sig ved det introducerende forældremøde. Tid og sted for dette møde vil fremgå af denne side samt være at finde på forældreintra (6. klassetrin) på henholdsvis Skærbæk Distriktsskole og Skærbæk Realskole og på Facebook.

NB: Ved den skriftlige tilmelding kan man alene fremsætte et ønske for, hvornår man måtte ønske at blive konfirmeret, dog skal det understreges, at der maks. kan være 20 konfirmander pr. hold, og at ”først-til-mølle-princippet” ikke gælder her – begrundelsen gives på det første forældremøde.

Hvornår                      
  • 2020               Fredag den 8. maj og lørdag den 9. maj
  • 2021               Fredag den 30. april og lørdag den 31. april
  • 2022               Fredag den 13. maj og lørdag den 14. maj
  • 2023               Fredag den 5. maj og lørdag den 6. maj
  • 2024               Fredag den 26. april og lørdag den 27. april
  • 2025               Fredag den 16. maj og lørdag den 17. maj