MENIGHEDSRÅDET

Niels Stamp - formand, kontaktperson

Jette Frandsen - næstformand

Lars Bundgaard - kasserer

Kjeld Roager – kirkeværge

Helle Marcher Andersen

Inge Nissen Skydsbjerg

Ingelise Nissen

Anita Nielsen

+

Andreas Lund Melchiorsen - sognepræst, daglig leder

Birgit Rode - medarbejderrepræsentant