MENIGHEDSRÅDET

Niels Stamp - formand, kontaktperson

Jette Frandsen - næstformand

Lars Bundgaard - kasserer

Kjeld Roager – kirkeværge

Helle Marcher Andersen

Inge Nissen Skydsbjerg

Ingelise Nissen

Anita Nielsen

+

Andreas Lund Melchiorsen - sognepræst, daglig leder

Birgit Rode - medarbejderrepræsentant


Det nye menighedsråd pr. 29. november 2020

Niels Stamp - formand

Charlotte Andresen - næstformand

Vivi G. Juel Jensen - kontaktperson

Andreas Lund Melchiorsen - kasserer & sognepræst

Marianne Prasse - kirkeværge

Kjeld Roager

Laust Eriksen

Nicolai Hansen

Inge Wildt Settgast


Aktivitetsudvalget

Inge Wildt Settgast, Marianne Prasse, Charlotte Andresen, Linda Roager & Andreas Lund Melchiorsen 


Kirkegårdsudvalget og præstegårdsudvalget

Kjeld Roager, Laust Eriksen & Nicolai Hansen